Dưới đây là 5 mẫu thiết kế lịch tiêu biểu cho việc lựa chọn những hình ảnh mô phỏng trong thiết kế. Các chi tiết mô phỏng thường rất đơn giản, có thể chỉ là một cây kem, một chiếc lá hay một tạo hình nhân vật thú vị. Về bố cục cũng không quá nhiều chi tiết. Đối với những tờ lịch này không có khái niệm ngày âm lịch và dương lịch, cũng không có chú thích nhắc nhở những sự kiện quan trọng. Nó mang ý nghĩa trang trí và thông báo ngày tháng nhiều hơn. Cùng tham khảo một vài mẫu thiết kế lịch dưới đây nhé :