Thiết kế lịch để bàn theo yêu cầu là nhu cầu mà nhiều doanh nghiệp đang cần thiết kế. Việc thiết kế lịch theo yêu cầu  là yếu tố nhận diện thương hiệu của công ty doanh nghiệp của bạn, tạo sự khác biệt với đối thủ. Những cuốn lịch để bàn góp phần thể hiện văn hóa doanh nghiệp, tạo tính chuyên nghiệp, đồng bộ. Không những thế nó còn truyền tải được thông điệp, tạo dấu ấn riêng và khẳng định vị thế của doanh nghiệp bạn trên thị trương cạnh tranh ….Vì vậy, việc thiết kế lịch để bàn theo yêu cầu giữ vai trò quan trong trong việc xây dựng thương hiệu và phất triển của bạn. Dưới đây là một số mẫu thiết kế lịch để bàn theo yêu cầu bạn có thể tham khảo: