Dưới đây là một số mẫu thiết kế lịch cho các công ty kinh doanh dịch vụ như hãng oto, công ty xây dựng, thi công công trình. Thiết kế lịch thường được sử dụng là các mẫu lịch để bàn gọn nhẹ, tiện dụng. Thiết kế lịch cho công ty dịch vụ thường giúp doanh nghiệp xây dựng được văn hóa doanh nghiệp đồng bộ cả bộ nhận diện thương hiệu. Ngoài ra, thiết kế lịch sẽ giúp cho nhân viên công ty thâm chí khách hàng, đối tác đều nhớ đến thương hiệu của khách hàng mình. Cùng tham khảo những thiết kế dưới đây :