Cách làm website của bạn trở nên kết nối với khách hàng!

by md
/
8 Tháng Sáu, 2018

 

           Một thách thức khác thường xuất hiện khi tiếp thị các dịch vụ chuyên nghiệp trên mạng là sự thiếu liên hệ cá nhân thường xuyên giữa bạn với khách ghé thăm website. Nếu khách hàng tiềm năng chỉ ghé vào website của bạn một lần và không bao giờ nhìn quá trang chủ của bạn thì cũng chả có tác động gì hơn là xem quảng cáo dịch vụ của bạn trên tạp chí một lần.

 

         Để biến khách ghé thăm website thành các khách hàng tiềm năng có hứng thú và sẵn sàng lắng nghe về những gì bạn có thể làm cho họ, bạn cần phải giữ chân họ trên trang web của mình lâu hơn, khuyến khích họ sau này quay lại và cung cấp một phương tiện để duy trì liên lạc với họ qua thời gian. Cái bạn cần là một website “kết dính” hơn.

         Bạn có thể làm cho website của mình trở nên kết dính hơn nhờ một trong ba hoặc cả ba cách tiếp cận sau:

          Cung cấp các thông tin hữu ích mà khách ghé thăm lần đầu sẽ muốn khám phá. Làm vậy sẽ xây dựng các nhân tố quen biết, yêu thích và tin tưởng cũng như tăng cường khả năng họ sẽ đặt câu hỏi về dịch vụ của bạn. Các bài viết, nghiên cứu tình huống và thực tế hữu ích về công việc của bạn sẽ giữ chân họ tại website của bạn lâu hơn và khuyến khích họ đọc nhiều hơn.

         Cung cấp các công cụ tương tác khiến mọi người quay lại website của bạn để tiếp tục sử dụng. Hãy bổ sung các bài đánh giá hoặc kiểm tra, một bảng tin nhắn, lịch sự kiện hoặc bài hướng dẫn thể hiện được chuyên môn của bạn. Nếu website của bạn có blog thì hãy bổ sung tính năng bình luận để khuyến khích tương tác. Thường xuyên cập nhật các nguồn thông tin trên website sẽ khuyến khích mọi người ghé thăm thường xuyên.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.